تحقیقات سندیکایی

تحقیقات رسانه

نیاز به اطلاعات موجود در بازار، جهت برنامه‌ریزی تبلیغات، اطمینان از اجرای صحیح آن و همچنین اندازه‌گیری نتایج به دست آمده از کمپین‌های اجرا شده از مسائل پیش روی کسب‌وکارها است.

مطالعه بیشتر

تحقیقات پایش خرده فروشی

یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی که مدیران و افراد تصمیم‌گیرنده در کسب‌وکار با آن روبه‌رو هستند، ارتقا سطح تحلیل تیم‌های بازاریابی و فروش در زمینه تغییرات بازار است که با بهره بردن از اطلاعات، بررسی نوسان‌ها و سهم بازار برندهای مختلف انجام می‌شود.

مطالعه بیشتر

تحقیقات مصرف‌کننده

این تحقیق به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا با سنجش دقیق سبد خرید و لیست خرید خانوارها در طول زمان، به تحلیلی جامع از جایگاه محصولات خود در سبد خرید خانوارها، روند تغییرات تصمیم‌گیری خرید خانوارها در انتخاب محصولات و نقاط فروش دست یابند.

مطالعه بیشتر

تحقیقات سفارشی

تحقیقات کیفی

ما با استفاده از جدیدترین روش‌های تحلیل کیفی، به شما یاری می‌رسانیم تا علت و چگونگی تغییرات بازار را پیدا کنید، مخاطبان یک محصول یا خدمات را به‌طور کامل بشناسید و انگیزه اصلی و کلیدی مصرف‌کنندگان را بیابید.

مطالعه بیشتر

تحقیقات کمی

ما می‌توانیم با بهره‌بردن از به‌روزترین روش‌ها، مدل‌های آماری، ابزار جمع‌آوری و تحلیل داده، به شما در زمینه بررسی بازار، رفتار مشتریان و صاحبان کسب‌وکارها در سراسر کشور راهکار ارائه دهیم.

مطالعه بیشتر