تحقیقات مصرف‌کننده

این تحقیق به تولیدکنندگان کمک می کند تا با سنجش دقیق سبد خرید و لیست خرید خانوارها در طول زمان، به تحلیلی جامع از جایگاه محصولات خود در سبد خرید خانوارها، روند تغییرات تصمیم گیری خرید خانوارها در انتخاب محصولات و نقاط فروش دست یابند.