تحقیقات کمی

ما می‌توانیم با بهره بردن از به‌روزترین روش‌ها، ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات و مدل‌های آماری و تحلیل داده‌ها، به شما در زمینه رفتار مصرف‌کنندگان، جایگاه شما و رقبایتان در بازار و ... راهکارهای جذابی ارائه دهیم.

بررسی سلامت برند
بررسی رضایت‌مندی از برند
بررسی ارزش ویژه برند با استفاده از مدل BAV
بررسی جایگاه برند
بررسی رفتار مصرف‌کننده
بررسی سبک زندگی افراد
ارزیابی اثربخشی تبلیغات
تست محصولات
بررسی کشش قیمتی برندها
ارزیابی نامحسوس خدمات کسب‌وکارهای مختلف (Mystery Shopping)

مصاحبه حضوری با استفاده از نرم‌افزار (CAPI)
مصاحبه تلفنی با استفاده از نرم‌افزار (CATI)
مصاحبه آنلاین (Online)
آزمون محصولات از طریق مصاحبه در مکان مرکزی (CLT)
آزمون محصولات از طریق جایگذاری آنان در منزل و مصاحبه با افراد (IHUT)

انجام +650 پروژه مرتبط با تحقیقات کمی