تحلیل رسانه

کجا، چگونه و چند بار تبلیغ کنیم؟

این پرسش یکی از اساسی‌ترین سوال‌های مدیران بازاریابی به‌شمار می‌رود. شما با تکیه بر ابزار و محصولات ما در حوزه تحقیقات رسانه، پاسخ درستی برای این پرسش پیدا می‌کنید.

تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات

پروژه گرد‌آوری مستمر اطلاعات از فعالیت‌های تبلیغاتی‌ است که کمک می‌کند شناخت کاملی از تحلیل تبلیغات در زمینه صنایع مختلف به‌دست آورید.

هدف‌های طرح:

 • آگاهی از روند و تغییرات عمده در تبلیغات صنعت
 • شناخت فضای رقابتی و استراتژی‌های تبلیغاتی رقبا
 • آگاهی از محتوا و پیام‌های تبلیغاتی رقبا
 • آگاهی از شروع فعالیت‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی جدید رقبا
 • ردیابی تبلیغات، و اطمینان از اجرای درست و به‌موقع پلن برنامه‌ریزی‌شده

این ابزار پس از اجرای کمپین، اثربخش بودن کمپین‌ تبلیغ تلویزیونی را با برآورد میزان شاخص‌های کمی ارزیابی می‌کند. همچنین این روش تحقیقی، عملکرد برند در تبلیغات تلویزیونی را براساس رفتار گروه هدف و درمقایسه با رقبا مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف‌های طرح:

 • برآورد میزان دسترسی پلن تبلیغاتی به گروه هدف، و شانس دیده شدن آن
 • شناسایی نقاط ناپایداری پلن، و بررسی تاثیر رقبا بر گروه مخاطب در این نقاط
 • شناسایی نقاط بهینه پلن اجراشده و برآورد نتیجه کسب‌شده
 • شناسایی و آنالیز نقاط غیرموثر پلن، و برآورد درصد بودجه قابل‌بهینه‌سازی
 • بیان راهکارهایی برای بهینه‌سازی پلن تبلیغات کنونی
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات

پژوهش طولی است که به ‌صورت مستمر به بررسی و شناخت رفتار مخاطب در رسانه‌های مختلف می‌پردازد. این داده‌ها کمک می‌کند درک و شناخت کاملی نسبت به گروه هدف به‌دست آورید.

هدف‌های طرح:

 • شناخت و درک جزییات و الگوی رفتاری در استفاده از رسانه
 • سنجش میزان خلوص در معرض قرارگیری و تاثیرگذاری رسانه
 • شناخت رفتار مخاطب در فضای دیجیتال
 • شناسایی پروفایل نگرشی و رفتاری گروه هدف
 • شناسایی نقاط دسترسی به مخاطب در محتوای موردعلاقه‌اش
 • شناسایی نقاط دسترسی به مخاطب در زمان خرید

پژوهشی برای اندازه‌گیری چندباره تعداد بینندگان برنامه‌های تلویزیونی است که پیش از اجرای کمپین اطلاعات لازم را برای بهینه‌سازی پلن و برآورد نتایج کمی آن از لحاظ دسترسی به گروه هدف فراهم می‌کند.

هدف‌های طرح:

 • شناخت و درک الگوی تماشای تلویزیون و تغییر الگو در گروه هدف
 • برآورد میزان هم‌پوشانی مخاطبان در برنامه‌های برگزیده پلن
 • انتخاب بهینه مکان‌های پخش تبلیغات باتوجه به محدودیت بودجه
 • تخمین نتایج از لحاظ دسترسی پلن به گروه هدف و شانس دیده شدن آن پیش از اجرا
تحلیل رسانه و تبلیغات
تحلیل رسانه و تبلیغات

این روش پژوهشی کیفی، ابزاری با کاربری و اطمینان بالا برای ارزیابی عمیق کمپین‌های تبلیغاتی در ذهنیت مخاطبان است. این روش، تصویری کامل و تحلیلی دقیق و کاملا اجرایی از تصور مخاطبان نسبت به یک کمپین یا ایده کمپین و محورهای اصلی برداشت های ذهنی کمپین ارائه می‌دهد.

هدف‌های طرح:

 • بررسی تطابق بریف با خصوصیات و هویت محصول/ برند/ بررسی استراتژی
 • کمک به انتخاب مناسب‌ترین پیچ/ پیشنهاد در رابطه با استراتژی و هویت محصول/ برند
 • Pre test یا تست تبلیغ بر پایه ایده/ استوری‌بورد قبل از تولید و پیدا کردن محورهای تصحیح آن
 • Ongoing test یا تست تبلیغ حین انجام یک کمپین، کمک به بهینه‌سازی و تصحیح آن
 • Post test یا تست تبلیغ بعد از انجام یک کمپین، و کشف تاثیر آن بر مصرف‌کنندگان
فارسی